Kontakt

Údaje o spoločnosti

alf8


Názov firmy: ALFRED SPORT, s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Janka Kráľa 40
942 01  Šurany, Slovenská Republika

Obchodné oddelenie:
Jana Tekelyová, janatekelyova@alfredsport.sk
Roman Tekely, rtekely@alfredsport.sk
Reklamácie a servis:
Jana Tekelyová, janatekelyova@alfredsport.sk

Fakturačné  údaje:
IČO: 36691887
DIČ:2022265289
IČ DPH: SK2022265289

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro,  vložka číslo 18852/N.